Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach