PROJEKTY, PROGRAMY ROK SZKOLNY 2023/2024

"Gramy Zmysłami" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

To projekt, którego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe projektu:

- poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów,

-wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci,

- rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań,

-stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych,

- tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała,

-współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

 

Cele projektu:


 - kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 - rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 - poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego   miejsca)
 - budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 - przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 - uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 - poznanie legend i baśni polskich,
 - dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie    nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 - kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako  człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 - kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 - rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

"Sport - to coś dla mnie" to innowacja opracowana dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jej głównym celem jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i wspieranie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego, co jest także priorytetem przedszkola. Chcemy pokazać przedszkolakom jak fajne jest uprawianie sportu, czy aktywności fizycznej w formie zabawy. Pragniemy, aby dzieci poczuły ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Dodatkowo chcemy uwrażliwić dzieci na przestrzeganie bezpieczeństwa, w szczególności w trakcie podejmowania aktywności fizycznej.
Innowacja "Sport - to coś dla mnie" jest także skierowana do rodziców. Podkreślamy, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego dorosłego, towarzyszącego mu w tym procesie. Zatem akcja zachęca do aktywności fizycznej nie tylko dziecko, ale i jego rodzinę.


 

Ogólnopolski program "Uczymy Dzieci Programować"

W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu P. Annę Świć zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej...można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności z  wykorzystaniem robotów edukacyjnych, długopisów 3D i sprzętu komputerowego.

Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą.


 

.

Współpraca eTwinning rozpoczęta!

 

W ramach europejskiego projektu eTwinning nasze przedszkole rozpoczęło współpracę z pięcioma przedszkolami. Kraje partnerskie to: Słowacja, Rumunia, Grecja, Turcja oraz Armenia. Realizowany projekt w grupie 4,5 latków „Jeżyki” nosi nazwę Sportwinning.
W ramach realizowanego projektu dzieci z placówek partnerskich będą miały możliwość dowiedzieć się co robią ich rówieśnicy, poznają historię krajów, flagi, jak również wykonają szereg wspólnych inicjatyw. Najważniejszym jednak działaniem będzie wykazanie się tolerancją oraz wzajemną akceptacją.
eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację oraz inicjatywy młodzieżowe i sportowe.
Główne założenia projektu:
Poprzez organizowane przez nas różnorodne formy aktywności ruchowej, dzieci będą miały okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej, rozwijania twórczej inwencji za pomocą ruchu a przede wszystkim nabywania przeświadczenia o potrzebie ruchu i wyzwalania radości z czynnego uprawiania sportu. Wpojone w dzieciństwie nawyki na pewno zaprocentują w dalszym życiu każdego młodego człowieka. Projekt doskonale integruje  się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Kształtuje umiejętności społeczne, poznawcze, porozumiewanie się oraz zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych. Projekt skupia kilka tematów ( tematy sportowe, zdrowotne zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej, zagadnienia z języka angielskiego), które dzieci będą odkrywały i przeżywały wspólnie. Realizacja projektu została starannie przygotowana oraz zaplanowana. Na każdy miesiąc przewidziano zadania do zrealizowania. Zawarte w programie treści zostały podzielone na poszczególne miesiące działań  planowanych w kolejnych miesiącach.

 

Założycielem, pomysłodawcą projektu i programu nauczania eTwinning jest Pani Hanna Jary. Wychowawca 4,5 latków.

Grupa Pani Hani, Jeżyki (4,5-latki) otrzymała honorowy tytuł " KLASA PATRONACKA ETWINNING"


 

ZDROWOW I SPORTOWO

 

„Zdrowo i Sportowo” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli, wychowawców i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 1-3), a więc do 10 roku życia. To również kampania skierowana do rodziców i wszystkich opiekunów dzieci.

Uczymy jak żyć zdrowiej

Naszym celem jest z jednej strony zwiększanie świadomości dorosłych opiekunów dzieci na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a także przeciwdziałaniu pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy).

 

Projekt będzie realizowany w grupie Jeżyki (4,5 latki) - mgr Hanna Jary


 

"Mali badacze" - innowacja pedagogiczna.

„Mali badacze” to innowacja przepełniona atmosferą tworzenia, pozwalająca rozwinąć skrzydła wyobraźni.  Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Głównym celem tej innowacji jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów i zjawisk. Innowacja realizowana będzie w grupie dzieci 5 – 6 letnich „Kotki” od września do maja, w roku przedszkolnym 2023/2024. Prowadzącą będzie Martyna Motyka.


 

"Gramy zmysłami" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami" jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. 

W projekcie biorą udział dzieci z grup "Biedronki" oraz "Kotki". Programy będzie realizowany od października do maja.


 

Projekty, programy rok szkolny 2022/2023

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach