Witamy w Przedszkolu nr 21 w Rybniku

Przedszkole mieści się w zacisznym miejscu, niedaleko drogi, wśród domków jedno i dwurodzinnych, w pobliżu Straży Pożarnej, Kościoła i Szkoły Podstawowej. 

Posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest przedszkolem czteroodziałowym z bogatą bazą dydaktyczną.

Placówka otoczona jest ogrodem urządzonym w nowoczesne, ekologiczne urządzenia zabawowe.

Przedszkole jest czynne od 6.30 - 16.00.

 

NASZA WIZJA:

Przedszkole partnerem dzieci, rodziców, środowiska.

Tworzymy przedszkole "prospołeczne" - otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.

 

NASZA MISJA:

1. Zapewniamy wszechstronny rozwój, bezpieczny, wszechstronny rozwój, radosny rozwój wszystkich wychowanków.

2. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

3. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.

4. Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem.

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach