Przedszkole nr 21 w Rybniku

ul. Bracka 9

44-251 Rybnik

tel/fax: 032 42 14 400

e-mail: przedszkole21klokocin@wp.pl

www.p21.miastorybnik.pl

dyrektor: Justyna Hanusek

wicedyrektor: Beata Ruś

NIP: 642 31 48 173

REGON: 241802371

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach