Opłaty

Numer rachunku bankowego:

 

Wydatki budżetowe (podstawowy): 55 1020 2472 0000 6002 0498 4722

Dochody budżetowe (żywienie): 53 1020 2472 0000 6602 0498 4755

Wydzielony rachunek dochodów: 08 1020 2472 0000 6602 0498 4789

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach