.

JESTEŚMY JEDNĄ Z TRZECH PRZEDSZKOLI W POLSCE GRUPĄ PATRONACKĄ ETWINNING!

 

.
.

Klasy patronackie 2023-2024  (źródło eTwinning Polska)

Projekt eTwinning jako odrębny przedmiot na świadectwie, zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, angażujące kreatywnie i efektywnie najnowsze narzędzia TIK, działania prowadzone we współpracy z innymi szkołami oraz wyjątkowe możliwości wymiany doświadczeń, rozwijania kluczowych kompetencji i zajęcia, które angażują uczniów poprzez komunikację z rówieśnikami z innych szkół.

Tegoroczne Klasy Patronackie wystartowały!

Pomysłodawcy tej wyjątkowej inicjatywy - Łukasz Kamiński i Tomasz Chądzyński w  VIII Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Gdańsku - kontynuują swoje innowacyjne działania prowadząc kolejny rok przedmiot eTwinning.

Zainspirowani ich przykładem eTwinnerzy podjęli wyzwania i w tym roku szkolnym eTwinning zagościł w kolejnych 16 szkołach. Już trwają innowacyjne zajęcia, o których wkrótce usłyszycie nieco więcej.

Klasy Patronackie 2023/2024 działają w poniższych placówkach:

 

.

Kilka słów o eTwinning

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Tworzą ją nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005 wspierając innowacyjne działania nauczycieli z ponad 40 krajów

 

W naszym Przedszkolu eTwinning funkcjonuje od 2014 roku. Wiele projektów zostało nagrodzonych Krajową oraz Europejską Odznaką Jakości. Projekty zajmowały wysokie miejsca w krajowych konkursach międzynarodowych.

.

 

PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

„Sportwinning”

 - promocja zdrowego stylu życia

z wykorzystaniem TIK

PROGRAM NAUCZANIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

w ramach międzynarodowego projektu eTwinning

 Rok przedszkolny 2023/2024

Autor międzynarodowego projektu:

mgr Hanna Jary

.
.

Krótki opis projektu

Poprzez organizowane przez nas różnorodne formy aktywności ruchowej, dzieci będą miały okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej, rozwijania twórczej inwencji za pomocą ruchu a przede wszystkim nabywania przeświadczenia o potrzebie ruchu i wyzwalania radości z czynnego uprawiania sportu. Wpojone w dzieciństwie nawyki na pewno zaprocentują w dalszym życiu każdego młodego człowieka. Projekt doskonale integruje  się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Kształtuje umiejętności społeczne, poznawcze, porozumiewanie się oraz zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych. Powszechnie wiadomo, iż  dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości, ruchu będą zabawy  i ćwiczenia o charakterze poznawczym, sportowym.

Projekt jest godny z obecnie obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz z priorytetami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

Projekt skupia kilka tematów ( tematy sportowe, zdrowotne zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej, zagadnienia z języka angielskiego), które dzieci będą odkrywały i przeżywały wspólnie. Realizacja projektu została starannie przygotowana oraz zaplanowana. Na każdy miesiąc przewidziano zadania do zrealizowania. Zawarte w programie treści zostały podzielone na poszczególne miesiące działań  planowanych w kolejnych miesiącach. Mogą być one jednak realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez partnerów, którzy zechcą wnieść do niego własne pomysły.

Główne założenia programu: Program edukacji ruchowej przyczynia się do kształtowania u dzieci zdrowego stylu życia oraz nawyków prozdrowotnych. W myśl programu chcę zachęcić dzieci do poznawania i rozumienia sportu, jako elementu łączącego różne kraje, przez poznanie osób związanych ze sportem. Prowadzenie ćwiczeń przez wybranych sportowców/ pasjonatów z krajów partnerskich. Pragnę rozbudzić zainteresowanie miastem, krajem, językiem angielskim. Pomoże to dziecku w zdobywaniu doświadczeń, co wpłynie na większą wartość oraz trwałość zdobytej wiedzy. Ponadto ważnym elementem przy realizacji programu jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pierwszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest właśnie rodzina. To rodzice, wcześniej niż nauczyciele w przedszkolu mają możliwość wprowadzenia dziecka w świat tradycji, kultury a także ruchu i związanego z nim sportu. Mogą oni uczestniczyć w realizacji programu, angażować się w przygotowanie prac plastycznych „Aktywny wypoczynek”, przygotowanie imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi w przedszkolu, konkursach organizowanych w placówce itp. Zapoznawanie dzieci ze sportem będzie odbywało się również przy okazji wycieczek,  uroczystości, obecnych co roku w kalendarzu imprez przedszkolnych ( spotkanie z ratownikiem medycznym, który utrwali zasady bezpieczeństwa, spotkania online z piłkarzami, spotkanie z biegaczką itp.)

.

Nasze logo grupowe :)

Poznajemy świat eTwinning

Ścieżka sensoryczna "Sensory path"

Ćwiczenia online z zawodowym piłkarzem.

.

Prezentacje multimedialne krajów członkowskich

eTwinning Board- tablica krajów biorących udział w projekcie, memory.

Spotkanie z trenerem :)

Bezpieczeństwo najważniejsze! Spotkanie z ratownikiem medycznym.

Gra w klasy :) - projekt "Sportwinning"

Code Week 2023 :)

Programujemy drogę piłkarza do bramki :)

Code Week naszych partnerów :)

.
.
.
.

Poznajemy inne kraje : Rumunię, Turcję, Grecję, Słowację.

Spotkanie online z Grecją na platformie Webex Meet :)

Rozgrywanie gier online przez dzieci :)

Pogadanka na temat bezpiecznego używania komputera oraz bezpiecznego wykorzystywania Internetu.

Drugie spotkanie online z Grecją :)

Poranny trening z trenerem Mateuszem Matuszewskim

- Sportwinning projekt

.

KLANZA METHOD

Poznajemy wybranych znanych sportowców z kraju.

 

Sportowa zakładka do książki.

Każdy kraj wybierał inny kolor zakładki związany z kolorami kół olimpijskich.

Polska-żółty kolor.

.

E-choinka :)

.
.

Aktywny wypoczynek z Rodziną.

Współpraca przedszkola z rodziną jest bardzo ważna w realizacji projektów eTwinning :)

Galeria " Aktywny wypoczynek z Rodziną"

.
.
.
.
.
.
.

Sport Calendar 2024

Tworzenie rysunków do kalendarza.

Pół obrazka namalowały dzieci z Rumunii, pół dzieci z naszej grupy.

DBI - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2024

.
.
.
.
.

Sportowy kalendarz eTwinning 2024.

Z partnerami projektu stworzyliśmy wspólny kalendarz z dziecięcych rysunków :)

Ilustracja do sportowego wiersza :)

Worksheets- karty pracy stworzone przez partnerów projektu.

.
.
.

Wycieczka- Stadion Lekkoatletyczny oraz Żużlowy.

Sport to zdrowie!

Siłownia pod chmurką- projekt eTwinning

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

W dniu 09.05.2024 w Rumunii odbyło się Międzynarodowe Sympozjum "Efektywność uczenia się poprzez projekty europejskie". W Sympozjum wystąpiły 3 kraje: Portugalia, Litwa oraz Polska. Autorski projekt Sportwinning realizowany w grupie Jeżyki był prezentowany podczas wystąpienia. Całość odbywała się w języku angielskim oraz rumuńskim.

Bardzo cieszymy się prestiżowym zaproszeniem!

Ćwiczenia online- program Sportwinning.

Ćwiczymy w tym samym czasie, online. Karty zostały wcześniej przygotowane przez wszystkich partnerów projektu.

(Nearpod- platforma edukacyjna do prowadzenia i tworzenia interaktywnych zajęć)

Mini maraton biegowy w naszym przedszkolu!

 

Rozgrzewkę przeprowadzili zawodowi piłkarze rybnickiego klubu :)

-eTwinning projekt

Wyrazowo- obrazkowe podsumowanie projeku "Sportwinning" przez dzieci :)

.

Medale dla dzieci stworzone przez partnerów projektu.

 

Ewaluacja projektu przez dzieci.

Przesłanie również ankiety ewaluacji dla rodziców dzieci :)

.

Dyplomy dla dzieci od Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji :)

 

Dziękujemy serdecznie!

Zakończenie roku szkolnego :)

Wręczenie dyplomów za udział w Klasie Patronackiej eTwinning.

NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI (QL)!

 

Krajowa Odznaka Jakości

 

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

(źródło: Krajowe Biuro Programu eTwinning)

.
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach