Informujemy, że w naszym przedszkolu nie ma już wolnych miejsc. Rodzice, których dziecko nie dostało się do naszego przedszkola w pierwszym naborze, mogą skorzystać z oferty innych placówek i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Informacja o zapisach znajduje się poniżej.


 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLI

W dniu 22 kwietnia (o godz. 8.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 270 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola, musi to zrobić w terminie od 22 kwietnia do 29 kwietnia (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić również dzieci, które do 31 sierpnia br. ukończą 2,5 roku (dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2019 roku).

Wybieramy trzy przedszkola! We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.


 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022


 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022


 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbędzie się w terminie od 1 do 11 marca 2021r. (do godz. 15.00).

Zapisujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 2,5-letnie będą objęte rekrutacją uzupełniającą, jeżeli pozostaną wolne miejsca w przedszkolu.

Witryna naborowa dla rodziców porzez którą zapisujemy dziecko do przedszkola: http://www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl/

Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru (można wybrać maksymalnie trzy przedszkola).

Wniosek można również pobrać w przedszkolu i wypełnić go ręcznie.

Szczegółowy harmonogram naboru  oraz zasady rekrutacji dostępne są w plikach poniżej.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach