XXI EDYCJA AKCJI "GÓRA GROSZA"

 

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do zbiórki groszy. W czasie akcji w salach przedszkola umieszczono specjalne pojemniki, do których można było wrzucać pieniądze. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem, przy wsparciu ich rodzin, wypełniały je groszami. W maju, po przeliczeniu drobniaków, pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

 

XXI  edycja akcji „Góra Grosza” zakończyła się w naszym przedszkolu zebraniem kwoty 948 zł 65 gr ( 26 718 monet )

 

          Zgodnie z powiedzeniem „grosz do grosza poszczególne grupy zebrały:

GRUPA "ŻUCZKI":  386,70 zł 

GRUPA "BIEDRONKI": 212,59 zł 

GRUPA "SÓWKI": 180,25 zł 

GRUPA "JEŻYKI": 169,11 zł 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzinom za okazane serce. Pamiętajmy!                             

 „Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”!

Wyniki konkursu "Korale dla mamy".

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, wszystkie prace były piękne i wyjątkowe.

Gratulujemy!

I miejsce: Maja Nowak, Krzysztof Skulski

II miejsce: Laura Matczak, Zofia Liszka

III miejsce: Zuzanna Tabor, Michał Prus

Wyróżnienia:

Paulina Pałka

Emilia Ziółko

Antoni Żydek

Bianka Motyka

Hanna Motyka

Alan Koziatek

Natalia Stawniczy

Karol Osiecki

Mariusz Płonka

Wiktor Ociepka

Emil Gabryś

Filip Sosna

Oliwia Buchalik

Tatiana Motyka

Lena Lachowicz

Emilia Rogalka

Aleksandra Piecha

Amelia Woryna

Maja Waszecka

Julia Herman

Eliza Kaczmarczyk

Mateusz Berkowski

Szymon Berkowski

Kaja Konieczny

 

 

 

 

 

 Wyniki konkursu fotograficznego pt. "Wiosna w obiektywie".

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie fotograficznym pt. „Wiosna w obiektywie”.

Wszystkie fotografie były bardzo piękne i ciekawe.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Lena Lachowicz

II miejsce – Leon Błaszczyk

III miejsce – Emilia Rogalka

 

Wyróżnienia:

 Hanna Motyka

Bianka Motyka

Miłosz Pawlas

Filip Woryna

Paulina Pałka

Mariusz Płonka

Michał Prus

Alan Koziatek

Laura Gałuszka

Tatiana Motyka

Kaja Konieczny

Amelia Woryna

Karolina Kuliś

Hanna Lubecka

Mateusz Berkowski

Szymon Berkowski

Olaf Gajda

Zuzanna Tabor

Dzień Strażaka 

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU OD 19 KWIETNIA 2021r.

Informujemy, że od 19 kwietnia br. wracają zajęcia stacjonarne w przedszkolu. Dzieci przychodzą do swoich grup zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu. Przypominamy, aby do przedszkola przyprowadzać dzieci zdrowe.


 

 

Konkurs fotograficzny pt. "Wiosna w obiektywie" dla dzieci z naszego przedszkola.

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy !!!

pdf
plik pdf - 735.4 KB

Zawieszenie zajęć w przedszkolu od 12.04 do 18.04.2021r.

Informujemy, że do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek z uwagi na wysoki poziom zachorowalności i konieczność zahamowania pandemii (Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).


 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU OD 29.03.2021r. DO 09.04.2021r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w naszym przedszkolu są zawieszone od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

W tym okresie zajęcia z dziećmi będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których powiadomią Państwa wychowawcy poszczególnych grup.

Według ww. rozporządzenia dyrektor przedszkola ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

1)      są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2)      realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3)      realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4)      pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5)      wykonują działania ratownicze,

6)      są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

7)      są zatrudnieni w ogrzewalni lub noclegowni, o której mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

8)      są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

9)      są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10)  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 Jeżeli istnieje potrzeba organizacji zajęć dla dziecka w przedszkolu, proszę o zgłoszenie tego faktu telefonicznie 32/42 14 400.

  


                    

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników IV Kokoczyńskiego Konkursu Recytatorskiego.

 

Nasi sponsorzy:

Rada Dzielnicy Kłokocin

OSP Kłokocin

Miasto Rybnik

Hurtownia "Papirus" Żory

Emilia Kristof Firma Rodzinna sp. z o. o.

MPS- Klima Sebastian Nowak

M-Klima Mirosław Wroczyński

B-Vent Brygida Nowak

Usługi transportowe i HDS koparko-ładowarki Juraszczyk Ireneusz

Parkiety Rutkowski Mateusz

Usługi Remontowo-Budowlane "Lukas Bau" Łukasz Koźliński

MK-TRAVEL Usługi przewozowe Kozik

Państwo Zimonczyk

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w IV Kokoczyńskim Konkursie Recytatorskim.

Nagrody wkrótce dotrą do Was :)

Wyniki IV Kokoczyńskiego Konkursu Recytatorskiego pt. "Bajtle wiersze recytują, a kokoty się dziwują"

 

Grupa wiekowa 3-4-latki:

I miejsce - Zofia Wasiak - 4 lata (Przedszkole nr 12 w ZSP nr 12 w Rybniku)

II miejsce - Pola Trasińska - 3 lata (Przedszkole nr 51 ,,Przygoda" w Rybniku)

II miejsce - Karolina Kurowicka - 3 lata (Przedszkole nr 50 w Rybniku)

III miejsce - Sandra Adamiec - 4 lata (Przedszkole nr 20 w Rybniku)

III miejsce - Emilia Gardyjas - 4 lata (Przedszkole nr 33 w ZSP nr 4 w Rybniku)

 

Wyróżnienie:

Szymon Zimończyk - 4 lata (Przedszkole nr 19 w Rybniku)

 

Grupa wiekowa 5-6-latki:

I miejsce - Zofia Lipka - 6 lat (Przedszkole nr 51 ,,Przygoda" w Rybniku)

II miejsce - Antoni Lip - 6 lat (Przedszkole nr 10 w Rybniku)

III miejsce - Nina Marciniak - 5 lat (Przedszkole nr 2 w ZSP nr 10 w Rybniku)

 

Wyróżnienie:

Maria Kopiec - 6 lat (Przedszkole nr 41 w Rybniku)

Łucja Lach - 6 lat (Przedszkole nr 51 ,,Przygoda" w Rybniku)

Filip Łękawski -  6 lat (Przedszkole nr 20 w Rybniku)

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu!

 

"Dzień Babci i Dziadka" w Przedszkolu nr 21

"Dzień Górnika w Przedszkolu nr 21"

2020-12-02

XXI Edycja Akcji "Góra Grosza"

2020-12-01

Wspólnie z Radą Dzielnicy, Szkołą Podstawową nr 19 w Rybniku i Stowarzyszeniem Korzenie.pl zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie ozdoby choinkowej.

2020-11-17

Podsumowanie konkursu Różańcowego

2020-10-15

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą- nauczać"

(M. Twein)

2020-10-03
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach