Archiwum: październik 2021

2021-10-08

Realzacja Wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej.

2021-10-11

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów naszego przedszkola. Dlatego też od pierwszych dni w przedszkolu nasze dzieci są wdrażane do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństw, zarówno na terenie placówki jak i poza nią.

2021-10-18

Mieliśmy przyjemność gościć w przedszkolu Muzyka.

2021-10-21

Bierzemy udział w europejskim wyzwaniu CodeWeek 2021.

2021-10-27

Organizatorem konkurs plastycznego jest Przedszkole nr 21 w Rybniku

2021-10-28

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom tradycji wypiekania chleba w naszym regionie. Pani Małgorzata przybyła do nas w pięknym regionalnym stroju.

 

2021-10-29

Zachecamy do przeczytania artykułów.

2021-10-31

Odwiedzenie grobu nieznanego żołnierza w Kłokocinie.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach