Konkurs plastyczny ,,Piękna Nasza Polska Cała"

2021-10-15

 Konkurs plastyczny pt. „Piękna Nasza Polska Cała”

 

Organizatorem konkursu „Piękna Nasza Polska Cała” jest Rada Dzielnicy Kłokocin wraz z partnerami: Przedszkole nr 21 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku oraz Stowarzyszenie „Korzenie.pl”.

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej.
 • promowanie postaw patriotycznych u dzieci.
 • upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym
 • uczczenie 100. rocznicy Powstań Śląskich
 • rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną

 

Warunki uczestnictwa:

Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3–15 lat

          I kategoria : dzieci w wieku 3-4 lat

          II kategoria: dzieci w wieku 5-6 lat

          III kategoria: dzieci klas I-III

          IV kategoria: dzieci klas IV-VIII

 1. Praca płaska, technika dowolna, format A4. Może to być krajobraz, pejzaż, malarstwo. Nie używamy materiałów sypkich.
 2. Do konkursu należy zgłaszać  wyłącznie prace indywidualne.
 3. Każda praca powinna posiadać metryczkę zamieszczoną z tyłu: imię i nazwisko dziecka, wiek, placówka.
 4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na  wystawie w naszej placówce.
 5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.
 7. Prace konkursowe będą oceniane pod względem samodzielności, estetyki, pomysłowości oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.
 8. Prace należy dostarczyć do dnia 05.11.2021 r. do wychowawcy.
 9. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 11.11.2021r. w CAL-u podczas uroczystości Święta Niepodległości.  
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach