2021-10-08

Realzacja Wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zostały zorganizowane zajęcia nt. rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, których patronem był Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pt.: „Wirusoochrona”.

 

Podczas zajęć dzieci przypomniały sobie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwróciły uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach