Archiwum: styczeń 2023

2023-01-12

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci  myślę, że powinniśmy wzajemnie sobie podziękować za ogromne zaangażowanie w zbiórkę opatrunków dla żołnierzy walczących na Ukrainie.

Bal karnawałowy
2023-01-13
2023-01-13

13 stycznia 2023 r. gościliśmy w naszym przedszkolu strażaków z OSP Kłokocin. Spotkanie odbyło się w ramach innowacji "Mali Strażacy" autorstwa mgr Beaty Ruś oraz mgr Magdaleny Rutkowskiej. Głównym celem spotkania było poznanie zasad i miejsc bezpiecznych zabaw zimowych.

INFORMACJA O PRZERWIE WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU NR 21 W RYBNIKU
2023-01-31

W związku z organizacją roku szkolnego 2022/2023 informujemy, że PRZERWA WAKACYJNA w Przedszkolu nr 21 w Rybniku planowana jest od 17 lipca do 28 lipca 2023r.

Przedszkole będzie w tym czasie zamknięte. Rodzice powinni zapewnić opiekę dzieciom.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024
2023-01-31

Rodzice dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2023/2024, proszeni są o złożenie deklaracji w terminie od 13.02.2023r. do 24.02.2023r.

Deklarację można pobrać w przedszkolu u pani intendentki lub ze strony internetowej przedszkola w plikach dostępnych w zakładce REKRUTACJA.

Deklarację prosimy dostarczyć do przedszkola lub przesłać drogą mailową (skan lub zdjęcie dokumentu) na adres:  przedszkole21klokocin@wp.pl

2023-01-31

Szanowni Państwo!


Informujemy, że od 06.03.2023 rusza nabór do rybnickich przedszkoli. Poniżej znajduje się zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 05.01.2023 r. z terminami postepowania rekrutacyjnego a także zasady naboru do przedszkoli. Proszę o zapoznanie się z dokumentami, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach