Zmiana opłaty za pobyt w przedszkolu

2023-01-04

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 970/LV/2022 od 01.01.2023 roku wysokość opłaty za przedszkole wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach