Konkurs plastyczno- techniczny pt. "Panna Marzanna"

2020-03-06

Regulamin konkursu plastyczno- technicznego
„Panna Marzanna”


Dla Przedszkola Nr 21 oraz Szkoły Podstawowej
Nr 19 w Kłokocinie


1. Organizator: Przedszkole Nr 21 Rybnik.
2. Cele:
- kształtowanie wyobraźni plastyczno-technicznej,
- zainteresowanie dzieci polską tradycją ludową,
- przybliżenie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy,
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych,
- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działanie plastyczno- techniczne.
3. Uczestnicy:
- dzieci z Przedszkola Nr 21 w Kłokocinie,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kłokocinie.
4. Tematyka konkursu:
- tematyka konkursu winna koncentrować się wokół tematu.
5. Technika: przestrzenna.
6. Format: wysokość do 1,30m
7. Termin dostarczenia prac do przedszkola: 19.03.2020r.
8. Prace winny być indywidualne.
9. Prace zostaną wyeksponowane w Przedszkolu Nr 21.
10. Nagrodzenie uczestników:
- nastąpi podczas uroczystości przedszkolnej „Powitanie Wiosny” w dniu 20.03.
11. Organizator konkursu (P21) przewiduje nagrody oraz dyplomy dla uczestników.
12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach