Zawieszenie zajęć w przedszkolu od 26.03.2020r. do 10.04.2020r.

2020-03-24

Szanowni Rodzice

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w naszym przedszkolu są zawieszone do 10.04.2020r. W tym okresie zadania jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Justyna Hanusek

Dyrektor Przedszkola nr 21 w Rybniku

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach