Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br.

2020-04-25

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do 24 maja 2020r. zostaje przedłużona przerwa w kształceniu stacjonarnym w przedszkolu. Nauka nadal będzie się odbywać na odległość.

Równocześnie pragnę Państwu podziękować za wszelkie zaangażowanie wkładane w proces kształcenia dziecka w domu.

Z poważaniem

Justyna Hanusek

dyrektor Przedszkola nr 21 w Rybniku

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach