Przedszkole zamknięte do 29 maja br.

2020-05-21

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż nie rekomenduje on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i  okolicy, informuję że do końca maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich i przedszkolach. Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informować na bieżąco. Kształcenie zdalne będzie kontynuowane.

Z wyrazami szacunku

Justyna Hanusek

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach