Spotkanie organizacyjne z rodzicami w nowym roku szkolnym 2020/2021

2020-08-21

W dniu 31.08.2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.30 w przedszkolu odbędzie się spotkanie z rodzicami, których dzieci po raz pierwszy od 1 września br. rozpoczną edukację przedszkolną w naszej placówce. Na spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjne, związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Spotkania z pozostałymi rodzicami, których dzieci uczęszczały już do placówki w poprzednim roku szkolnym, odbędą się w poszczególnych grupach w pierwszym tygodniu września. O terminach zostaną Państwo wkrótce powiadomieni.

Na spotkania proszę o przybycie tylko jednego z rodziców dziecka. Ze względu na reżim sanitarny proszę również o dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku przedszkola, noszenie maseczki oraz zachowanie dystansu.

Serdecznie zapraszam!

Justyna Hanusek

Dyrektor Przedszkola nr 21 w Rybniku

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach