Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-08-28

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z panującą sytuacją epidemiczną nie zobaczymy się wspólnie na uroczystym spotkaniu, które co roku odbywało się w naszym przedszkolu. Od 1 września obowiązują następujące zasady w naszej placówce:

- przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30,

- 1 września dzieci przychodzą do przedszkola na zajęcia w swoich grupach zgodnie z godzinami zadeklarowanymi przez rodziców (listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy znajdują się w przedsionku przedszkola),

- dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola tylko jeden rodzic/opiekun prawny, który jest zdrowy,

-  rodzic z dzieckiem może wejść tylko do części wspólnej przedszkola, czyli do holu i szatni (obowiązuje zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych),

- do przedszkola wchodzimy głównym wejściem, wychodzimy tylko drzwiami dolnymi, które prowadzą do ogrodu,

- rano oraz przy odbieraniu dziecka z przedszkola rodzic przykłada kartę do odpowiedniego czytnika (Wejście/Wyjście),

- do szatni może wejść maksymalnie 5 rodziców z dzieckiem; w razie potrzeby część rodziców będzie musiała poczekać przed wejściem do przedszkola. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci prosimy o zachowanie zasad dystansu społecznego (minimum 1,5 metra),

- do przedszkola wchodzimy zachowując wszelkie środki ostrożności: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

- do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,

- do przedszkola nie wolno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.

 

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach