Spotkania rodziców z wychowawcami grup

2020-08-28

Spotkania rodziców z wychowawcami grup odbędą się w następujących terminach:

- 3-4-latki ,,Biedronki" - wych. Mirella Wieczorek - w czwartek 3 września 2020r. - godz. 16.00,

- 4-5-latki ,,Jeżyki" -wych. Julia Dyduch - w piątek 4 września 2020r. - godz. 16.30,

- 5-6-latki ,,Sówki" - wych. Beata Ruś - w środę 2 września 2020r. - godz. 16.00,

- 5-6-latki ,,Żuczki" - wych. Alicja Motyka - w poniedziałek 7 września 2020r. - godz. 16.30.

Listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy znajdują się w przedsionku przedszkola.

Ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Prosimy o zachowanie dystansu, zasłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach