Zawieszenie zajęć w przedszkolu od 12.10.2020r. do 15.10.2020r.

2020-10-09

Na podstawie § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich oddziałach przedszkolnych w naszej placówce w okresie od 12 - 15 października 2020r.  ze względu na sytuację epidemiologiczną, która zagraża zdrowiu dzieci. W tych dniach kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej w sposób ustalony z poszczególnymi wychowawcami grup.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do naszego przedszkola!

Z wyrazami szacunku

Justyna Hanusek

dyrektor Przedszkola nr 21 w Rybniku

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach