I Konkurs Piosenki Przedszkolnej ,,Mini Playback Show"

2020-10-28

Przedszkole nr 21 w Rybniku serdecznie zaprasza dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie piosenki dziecięcej.

 

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 21 w Rybniku.

2. Cele konkursu:

-rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,

-rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,

-pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

-prezentacja umiejętności przedszkolaków,

-próba pokonania nieśmiałości dzieci poprzez występ.

3. Termin wysyłania nagrań : 09.11.2020 r.

4. Uczestnicy:

- dzieci uczęszczające do naszego przedszkola

5. Kategorie wiekowe; 3-4 lata, 5-6 lat,

6. Warunki uczestnictwa:

  • każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę z repertuaru ,,piosenki dziecięcej” o dowolnej tematyce, w języku polskim, bądź w gwarze śląskiej (mile widziane piosenki patriotyczne)
  • uczestnik musi zaśpiewać piosenkę samodzielnie z podkładem muzycznym
  • zadaniem uczestników jest nagranie występu dziecka podczas śpiewanej piosenki
  • nagranie z telefonu należy przesłać na adres mailowy organizatorów: beata.rus@op.pl,   alicjamotyka@op.pl
  • czas trwania: max. 4 minuty
  • nagrania muszą także zawierać imię i nazwisko uczestnika i tytuł śpiewanej piosenki
  • nadesłane drogą mailową wykonania przechodzą na własność organizatora
  • każde nadesłane mailowo wykonanie powinno zawierać w treści informacje:

Imię i nazwisko uczestnika

wiek dziecka

tytuł piosenki

7. Kryteria oceniania oraz nagrody:

-organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie:

1) walory głosowe;

2) muzykalność;

3) interpretację i osobowość sceniczną uczestnika;

4) poprawność wykonania – opanowanie pamięciowe utworu;

- Jury ocenia występ uczestnika wg w/w kryteriów w skali od 1 do 5 punktów

- dla zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych (3-4 latka , 5-6 lat) przewidziane są I, II, III miejsce;

- każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobną nagrodę;

- wyniki konkursu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola dn. 12.11.2020 r.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy !!!

 

Koordynatorki: mgr Beata Ruś; mgr Alicja Motyka

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach