"Spotkanie z bajką i legendą w CAL"

2020-12-18

Przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie z Panią Anną Stronczek, autorką publikacji pt. „Najmilsze zimowe wieczory” w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie w ramach projektu pt. „Ze śląskim smakiem... w CAL” współfinansowanego przez Miasto Rybnik. Podczas spotkania dzieci słuchały legend nt. tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, również zobaczyły bajkę „Jak powstają bombki choinkowe?”. Wspólnie z Panią Anią śpiewaliśmy kolędy przy choince.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach