Informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2021-03-19

Poniżej informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie udzielanego wsparcia.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach