2021-09-30

Drodzy Rodzice !!!

Warto pamiętać !!!

Dzieci z katarem, kaszlem lub gorączką powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych do przedszkola.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach