Ogłaszamy konkurs różańcowy !!!

2021-09-30

"Najpiękniejszy różaniec"

 

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci. Celem naszym jest również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

REGULAMIN KONKURSU:
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką. Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
Prace przynosimy do wychowawców poszczególnych grup do 22.10.2021r. ( tj. piątek)

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola.
2. Do oceniania prac zostanie powołana specjalna komisja.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.11.2021 r. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę.
4. Wszystkie różańce będziemy mogli oglądać i podziwiać na wystawie w naszym kościele p.w. Św. Józefa w Kłokocinie.


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach