2021-11-10

Akcja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

10 listopada o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy nasz hymn. Trzeba dodać, że przedszkolaki doskonale znają 4 jego zwrotki, a znajomość symboli narodowych nie stanowi dla naszych dzieci żadnej trudności.

https://youtu.be/270mRtrksoE

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach