Rodzinny Konkurs plastyczno - techniczny "Eko dekoracje"

2022-03-22

Rodzinny Konkurs plastyczno - techniczny.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Dźwięki Przyrody" Eko -dekoracje

w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kraina Muzyki",

który został zoorganizowany z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi.

 

 

 Regulamin


 ORGANIZATOR:
Przedszkole
nr 21 w Rybniku.


CELE KONKURSU:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
dzieci
i ich rodzin,
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,
- integracja dzieci i rodziców, czerpanie radości ze wspólnie spędzonych chwil podczas kreatywnych działań.

 
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:


1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola
nr 21 w Rybniku i ich rodziców lub opiekunów.


2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie
dekoracji samo stojącej takiej jak np. drzewo, krzew (w wymiarach 120cm -160cm), kwiaty (w wymiarach 50cm -80cm) lub innych możliwych do wykorzystania podczas występów teatralnych, w formie przestrzennej z materiałów recyklingowych takich jak papier (karton), plastik.


3. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
- imię i nazwisko
- nazwę grupy przedszkolnej

 

4. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

I – 3-4 latk

II – 5-6 latki


5. Prace należy dostarczyć do Przedszkola nr 21 .


6. Terminem ostatecznym złożenia prac konkursowych będzie dzień 13.04.2022


7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 22.04.2022


8. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział w konkursie oraz nagrodę.


9. Prace zostaną wykorzystane podczas przedstawień teatralnych.


1
0. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.


1
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przestrzennych prac do celów dekoracyjnych w przedstawieniach przedszkolnych.


1
2. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach