Konkurs plastyczny "Mój bohater Strażak"

2022-04-13

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  "Mój bohater Strażak".

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 21 w Rybniku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kłokocinie.

2. Celem konkursu jest:

- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci

- wzbogacenie warsztatu plastycznego

- popularyzowanie twórczości dzieci

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych artystów

-zainteresowanie dzieci tematyką ochrony przeciwpożarowej

- kreowanie w świadomości dzieci prawidłowych postaw związanych z ochroną przeciwpożarową

- zaangażowanie dzieci w zapoznanie się z faktycznie wykonywanymi zadaniami przez Straż Pożarną

- budowanie prawidłowych nawyków i zachowań, w związku z poznawaniem zawodu strażaka, jako służby ratowania życia i zdrowia.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola nr 21 w Rybniku rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych:

- 3 – 4 lat

- 5 – 6 lat

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu. Format pracy - A4,technika wykonania dowolna (zalecane techniki płaskie: kredki, farby, wyklejanki) .

5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w terminie do 04 maja 2022. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek.

6. Ocenie podlegać będą:

- pomysł,

- wykonanie,

- samodzielność

- zgodność z tematyką konkursu

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.

8. Jury zostanie powołane przez Organizatorów konkursu.

9.. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w 07.05.2022 r. podczas uroczystości "Jubileuszu 70 lecia OSP Kłokocin". Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Ochotniczej Straży Pożarnej podczas Jubileuszu .

10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystania jej w celach promocyjnych przez organizatorów.

12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikacje danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach