Spotkanie ze strażakami

2022-05-14

Dnia 12 maja byliśmy gośćmi remizy strażackiej OSP w Kłokocinie. Wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru i sposoby alarmowania służb ratowniczych. Przedstawiciele straży zaprezentowali naszym wychowankom specjalne ubranie i sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych. Podopieczni z wielką radością przymierzali kaski strażackie, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia z bliska wozu bojowego i sprzętu znajdującego się w nim.

Dziekujemy strażakom za spotkanie i życzymy bezpieczniej służby.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach