2022-05-18

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki do udziału 

w konkursie muzycznym " Mini Playback Show".

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach