Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

2022-12-15

13 grudnia 2022 r. gościliśmy w naszym przedszkolu ratownika medycznego, Panią Magdalenę Rutkowską. Spotkanie odbyło się w ramach innowacji "Mali Strażacy" autorstwa mgr Beaty Ruś oraz mgr Magdaleny Rutkowskiej. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Ponadto przedszkolaki utrwaliły sobie znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. Praktycznie,
w formie zabawowej uczyły się jak należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorką pogotowia.
Były to niezwykłe zajęcia, które uwrażliwiły naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać , ale w przyszłości być może mogą uratować czyjeś życie.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach