"Barbórka"- Święto Górników

2023-12-04

Z okazji górniczego święta - Barbórki
składamy całej Braci Górniczej
życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia,
satyfakcji z wykonywania ciężkiej pracy,
oraz nieustannego wstawiennictwa Św. Barbary.

Życzą:

Przedszkolaki, Dyrekcja oraz Pracownicy

  Przedszkola nr 21 w Rybniku

Pan Dawid Rojek został przywitany krótkimi programami artystycznymi w każdej grupie przedszkolnej. Nasz gość opowiedział nam o swojej ciężkiej i zarazem bardzo ważnej pracy, dowiedzieliśmy się do czego wykorzystywany jest węgiel, mogliśmy obejrzeć górniczy strój. 

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i zaangażowanie oraz przekazujemy pozdrowienie: Szczęść Boże!

https://www.youtube.com/watch?v=uWZpmuhEtvg

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach