Czapka Świętego Mikołaja

2024-01-22

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie w tegoroczną akcję

Czapki Świętego Mikołaja

i okazane wsparcie potrzebującym mieszkańcom Rybnika. 

Dzięki Waszym darom wiele rodzin miało radosne święta. 

Dziękujemy

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach